Menu

Judikatura

Právo na informace - externí právní analýzy

JudikaturaSprávní právoObčanské právoMgr. Martin Eliášek18.09.2016
Mgr. Martin Eliášek18.09.2016

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu, č.j. 3 As 159/2015-32, nelze na žádost o informace poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována.

Toto rozhodnutí bylo překonáno nálezem ÚS sp. zn. IV. ÚS 3208/16

V dané věci žadatelka požadovala poskytnutí právní analýzy k trestní odpovědnosti rodičů v souvislosti s domácím porodem, kterou si ministerstvo spravedlnosti nechalo zpracovat externí advokátní kanceláří. Podle soudu nebylo relevantní, že analýza obsahovala pouze výklad právních předpisů a že byla hrazena z veřejných prostředků; podstatné bylo, že smlouva o poskytování právních služeb, kterou ministerstvo s advokátní kanceláří uzavřelo, neobsahovala výslovné ustanovení zmocňující ministerstvo ke zveřejnění děl vytvořených na základě této smlouvy.

Podle Nejvyššího správního soudu je taková analýza především literární autorské dílo a ministerstvu podle smlouvy o poskytování právních služeb náleželo z majetkových práv autora toliko dílo užít pro svou vnitřní potřebu (a nikoliv již právo dílo rozšiřovat, rozmnožovat a sdělovat veřejnosti). Paragraf 11 odst. 2 písm. b) informačního zákona, podle něhož nelze poskytnout informace, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, lze tedy obecně použít na případy, kdy ve smlouvě s externí firmou není dojednána zvláštní licence ke zveřejnění díla.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři