Smlouva o dílo, na jejíž předmět nebylo vydáno stavební povolení

Smlouva o dílo, na jejíž předmět nebylo vydáno stavební povolení, je platná.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dne 2.2.2015 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp.zn. 23 Cdo 2080/2013, v němže řešil otázku, zda je pro rozpor se zákonem neplatná smlouva o dílo, ve které se smluvní strany dohodly na provedení díla jiným způsobem, než který byl v okamžiku uzavření smlouvy o dílo povolen rozhodnutím orgánu veřejné správy (stavebním úřadem); to vše za předpokladu, že provedení díla sjednaného rozsahu nebylo tímto orgánem veřejné správy zakázáno.

Zákonná úprava nezakazuje dvěma subjektům soukromého práva, aby mezi sebou po vydání stavebního povolení uzavřely smlouvu o dílo, na jejímž základě má být dílo provedeno způsobem odlišným, než je dosud povoleno ve stavebním povolení. Stavební zákon (současný i minulý) totiž umožňuje povolení změny stavby před jejím dokončením.

V daném případě stavební povolení předpokládalo zřízení jedné bytové jednotky, ale předmětem díla podle smlouvy na základě stavební dokumentace mělo být zřízení dvou bytových jednotek. Jelikož žádost o stavební povolení podává u stavebního úřadu stavebník (kterým se rozumí investor a objednatel stavby), nemohl žalovaný zhotovitel nést sankční důsledky toho, že dílo nebylo dokončeno. V daném případě totiž šlo o prodlení objednatele (věřitele), které bránilo dokončení stavby.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu