Tisková vs. právní terminologie

Nejvyšší soud řešil případ, kdy za informaci o jeho "obvinění" v souvislosti s mediálně známým případem, státní zástupce vysoudil 500 tisíc odškodného.

Soud prvního stupně

Soud prvního stupně uložil žalované poskytnout žalobci omluvu ve znění: „Informace o tom, že další osobou z justice, kterou v souvislosti s případem tzv. T. gangu, policie obvinila, je olomoucký státní zástupce M. G., je nepravdivá a za zveřejnění této nepravdivé informace se státnímu zástupci M. G. omlouváme,“ a to zpřístupněním veřejnosti na webových stránkách www.el5.cz po dobu alespoň 24 po sobě následujících hodin. Výrokem II. uložil žalované zaplatit žalobci částku 150 000,- Kč.

Odvolací soud

Vrchní soud v Praze změnil rozsudek tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci ještě částku 350 000,- Kč. Odchylně posoudil výši přiměřené peněžní satisfakce. Poukázal na to, že pracovníci žalované nerozlišovali právní kategorie podezřelý a obviněný ač je mezi nimi výrazný rozdíl. Pokud bylo v článku uvedeno, že žalobce je obviněn z trestné činnosti, je použití tohoto výrazu nejenom závažným pochybením autora článku, ale především je výrazným zásahem do osobnostních práv žalobce. Odvolací soud proto při zvýšení částky peněžitého zadostiučinění vyšel především z profesního postavení žalobce, za situace, kdy je žalobce nepochybně v regionu, kde vykonává svoji působnost osobou známou a napadené tvrzení uveřejněné v předmětném článku vnímá mimořádně intenzivně.

Nejvyšší soud

Rozsudek Vrchního soudu v Praze se zrušuje, protože fakticky neporovnal  v souzeném případě míru nutnosti respektovat právo na ochranu osobnosti s právem na informace. Ulpěl pak především jen na klasifikaci trestněprávního významu pojmu „obviněn“, aniž by se odpovědně a logicky vypořádal s tím, že je obecně přijímanou zásadou, že u zpráv tisku se zcela rigorózně nevyžaduje bezpodmínečná přesnost užitých výrazů, takže zcela nepochybně nebylo bez dalšího nezměnitelného důvodu akcentovat trestněprávní význam tohoto termínu (obdobně srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2013, sp.zn. 30 Cdo 1286/2013). Je přitom nadto nepochybné, že dotčený pojem „obviněn“ je synonymem řady výrazů - mimo jiné pojmů „nařčen“, „osočen“, „očerněn“, „pomluven“, „pošpiněn“, atp. Rigorózní bazírování pouze na trestněprávním významu tohoto pojmu, jak bez dalšího činí odvolací soud, nemusí tak být v dané věci přiléhavé.

Zdroj: AK Ondřejová

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu