Občanské právo | JUDr. Jaromír Jirsa | 13.08.2015 Také v kategorii:
Ostatní

Újma na zdraví způsobená faulem při fotbale

Fotbal je dynamická hra, při níž dochází ke vzájemnému kontaktu hráčů a následkem toho i ke zvýšenému riziku jejich zranění. Každý, kdo se takového sportu účastní, si musí být tohoto rizika vědom a určitou, v daném druhu sportu obvyklou míru rizika tedy vědomě akceptuje. Pokud dojde ke zranění hráče, je ve vztahu k případné povinnosti faulujícího hráče k náhradě vzniklé újmy na zdraví hráče faulovaného namístě posoudit nejen, zda protihráčem provedený herní zákrok byl v souladu s předepsanými pravidly hry, ale též za jakých okolností k němu došlo a zda jeho negativní následek byl pro daný okamžik nevyhnutelný v důsledku nastalé herní situace.

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu

Komentář k rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015

Komentované rozhodnutí z oblasti „sportovního práva“ je zajímavé už jen z toho důvodu, že fotbal je v České republice nejmasovější sport, a tudíž při něm dochází i k mnoha zraněním. V tomto případě Nejvyšší soud zamítl dovolání ve sporu, v němž se faulovaný hráč domáhal náhrady škody na zdraví (nyní újmy) proti hráči, který mu při hře způsobil skluzem tříštivou zlomeninu nohy.

Dovolací soud v zásadě jen potvrzuje dosavadní „opatrný“ trend soudní praxe, podle níž sice není vyloučeno, aby hráč odpovídal za újmu vzniklou na zdraví protihráče v souvislosti s porušením pravidel hry, ale jen v případech zcela výjimečných excesů – nikoliv faulů, byť někdy surových.

Excesem není každé porušení pravidel, nýbrž takové jednání, které zjevně vybočuje z běžného způsobu hry, či „nemá s hrou nic společného“.

Odvolací soud v tomto případě podle soudu dovolacího správně hodnotil, zda pro žalovaného existovala při zákroku možnost dosáhnout míče, a zohlednil, že na uvedené rozhodnutí provést či neprovést zákrok měl jen zlomek sekundy. Pokud tedy tuto možnost měl, což nebylo v řízení před soudy nikterak zpochybněno, nelze nesprávné vyhodnocení situace, zejména rychlosti protihráče, považovat s ohledem na charakter kopané jako dynamického kontaktního sportu za porušení pravidel hry natolik intenzivní, aby zakládalo protiprávní porušení prevenční povinnosti žalovaným.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

újma na zdraví fotbal

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články