Určení výše nároku úvahou soudu

Lze-li výši nároků zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, pak ji může určit soud podle své úvahy postupem podle ustanovení § 136 o. s. ř. Uvedený postup se uplatní například tehdy, je-li najisto postavena odpovědnost žalovaného za vznik předmětné škody při přepravě a nepřiznání náhrady škody s poukazem na to, že nelze zjistit skutečnou škodu, by odporovalo logice věci. Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27.8.2014, čj. 12 Cmo 67/2014

soudce Ústavního soudu

Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27.8.2014, čj. 12 Cmo 67/2014

Ustanovení § 136 o. s. ř. patří k výjimečným procesním ustanovením – jde o „soudcovskou berličku“ umožňující soudu rozhodnout (například) tam, kde: 1. je zřejmé, že žalovaný za škodu odpovídá; 2. nějaká škoda evidentně vznikla; 3. není možné jen určit její výši z objektivních důvodů. Povinností žalobce je sice prokázat existenci škody jako jednoho ze tří předpokladů odpovědnosti škůdce – vedle porušení právní povinnosti (jde-li o odpovědnost subjektivní) a příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou, a na něm leží v tomto směru důkazní břemeno. Jenže v některých případech žalobce nemůže skutečně a při vynaložení veškerého úsilí důkazní břemeno unést z objektivních důvodů, takže by zamítnutí žaloby vedlo ke zjevné nespravedlnosti.

Právě proto existuje ustanovení § 136 o. s. ř., které je výjimečné, neboť na druhou stranu může vést k nepřípustné soudcovské libovůli. Také proto si nemůže soud výši nároku „vymyslet“, ale musí ji vždy opřít o podpůrné skutečnosti a důkazy. Jinak řečeno – musí se pohybovat alespoň v určitých mantinelech vymezených například znaleckými posudky, použitelnými normami či metodami výpočtu. V případě komentovaného rozhodnutí se jedná o škodu na přepravovaném zboží na základě přepravní smlouvy podléhající režimu Úmluvy CMR, které se v průběhu přepravy ztratilo.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu