Odpovědnost za přítomnost nezletilého v herně

Odpovídá provozovatel herny za přítomnost nezletilých v prostorách herny?

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

V dané věci byla provozovateli herny uložena pokuta 100 tisíc Kč za to, že v prostorách herny-baru byla zjištěna přítomnost nezletilého. Ten se zde nacházel se svou matkou, která hrála na video loterijním terminálu, zatímco on seděl u stolu a čekal na ni.

Správní orgán vycházel z toho, že došlo k porušení § 17 odst. 9 zákona o loteriích, který zakazuje osobám mladším 18 let vstup do herny. Provozovatel herny se bránil tím, že mu zákon nedává oprávnění kontrolovat totožnost osob při jejich vstupu do herny, a proto pouze na vstupní dveře umístil upozornění o zákazu vstupu osobám mladším 18 let. Zákon o loteriích výslovně právo, resp. povinnost kontrolovat totožnost osob stanoví pouze v ustanovení § 1 odst. 8, a to pouze v souvislosti se zákazem účasti osob mladších 18 let na hře - nikoli v souvislosti s pouhým vstupem do prostor, kde lze hru provozovat.

Nejvyšší správní soud tomuto názoru přisvědčil. Přestože zákon konstatuje zákaz vstupu osoby mladší 18 let do herny, neukládá přímo povinnost provozovateli tento zákaz prosazovat, a nelze tedy za toto porušení příkazu (určeného třetím osobám) provozovatele herny sankcionovat. Odpovědný za toto porušení měl být naopak nezletilý, který již dosáhl věku 15 let.

Jelikož byly hrací přístroje umístěny u vchodu do provozovny a nebyly nijak stavebně odděleny od ostatních prostor, bylo by dle soudu teoreticky možné provozovatele v daném případě postihnout za tzv. "pasivní hru", tj. že se mladistvý hry na výherních hracích přístrojích účastnil vizuálně. Přitom zákon dle judikatury ukládá provozovateli učinit taková opatření, aby se mladistvé osoby nemohly hry účastnit vůbec. Takto ale skutková podstata v přestupkovém řízení formulována nebyla a proto soud rozhodnutí o pokutě zrušil.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
66%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články