Odpovědnost provozovatele parkoviště

Provozovatel parkoviště nemusí odpovídat za škodu na vozidlech tam zaparkovaných.

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

§ 2945 občanského zákoníku říká:

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci. Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 5758/2015 to nelze vztáhnout na všechna placená parkoviště, garáže či jiné parkovací plochy.

Podle uvedeného rozhodnutí se tato odpovědnost vztahuje pouze na zařízení, která slouží k umístění dopravních prostředků s garancí jejich střežení ze strany provozovatele. V daném případě bylo parkoviště toliko oploceno a opatřeno na vjezdu a výjezdu závorami na parkovací kartu, které sloužily k placení parkovného. Podle soudu uzavřenost parkovací plochy sama o sobě charakter hlídaného parkoviště nezakládá, jelikož dopravní prostředky nejsou kvalifikovaně střeženy ani personálem ani technickým zabezpečením. Pro odpovědnost za vozidlo odcizené z takového parkoviště je rozhodující, zda vzhledem ke všem okolnostem mohl poškozený nabýt dojmu, že se o střežené parkoviště jedná, ale pokud zařízení parkoviště nevykazovalo znaky hlídaného parkoviště, je úhrada parkovného plněním za krátkodobý pronájem parkovací plochy a provozovatel za parkovaná vozidla neodpovídá.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři