Povinnost provozovatele tržiště hlídat trhovce

Může majitel ochranné známky uložit provozovateli tržiště, aby zamezil porušování ochranných známek osobami, jimž pronajímá prodejní plochu? Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora ano.

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle § 4 odst. 3 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, se mohou držitelé práv domáhat uložení opatření i vůči tomu, kdo poskytne prostředky, které jsou třetími osobami používány k porušování práv. Evropský soudní dvůr se ve věci C-494/15 zabýval otázkou, zda se to vztahuje i na provozovatele tržnice, který poskytuje trhovcům prodejní plochu k prodeji předmětů, porušujících ochranné známky.

V dané věci šlo o případ tzv. Pražské tržnice, kdy její nájemce tuto tržnici dále podnajímal jednotlivým prodejcům, kteří v minulosti v areálu tržnice opakovaně prodávali zboží porušující ochranné známky žalobkyň. Ty žalovaly nájemce tržnice, aby se mj. zdržel uzavírání nájemních smluv s osobami, u nichž bylo pravomocně rozhodnuto o porušení práva k jejich ochranným známkám. Jelikož otázka odpovědnosti provozovatele tržiště byla uložena předpisem transponovaným z evropské směrnice, obrátil se Nejvyšší soud s věcí sp. zn. 23 Cdo 1184/2013 na Evropský soudní dvůr, který vydal zmíněný rozsudek C-494/15.

V rozsudku Evropský soudní dvůr uvedl, že osoba, která má pronajatý areál tržnice a jednotlivým trhovcům poskytuje k užívání stánky, je prostředníkem, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví a lze jim proto soudně ukládat opatření k nápravě. Soud však v odůvodnění uvedl, že po takovém prostředníkovi nelze požadovat, aby nad svými zákazníky vykonával obecný a soustavný dohled. Prostředník však může být donucen k přijetí opatření, která přispějí k zamezení dalšímu porušování stejného druhu a stejným obchodníkem.

Celý text judikátu Evropského soudního dvora si můžete přečíst zde, na něj navazrující rozhodnutí Nejvyššího soudu zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři