Provoz motorového vozidla

Zajímavý případ řešil Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 25 Cdo 3925/2013...

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Řidič vozidla za účelem poškození podvozku vlastního vozidla (pojistného podvodu) najel do kolejiště, ale již nebyl schopen vyjet a došlo ke srážce vlaku s opuštěným vozidlem. Pojišťovna, u níž měl řidič sjednané povinné ručení, odmítala Českým dráhám nahradit škodu se zdůvodněním, že škoda nebyla způsobena provozem pojištěného dopravního prostředku - vozidlo bylo opuštěno s úmyslem dále jej neprovozovat. Tomu řidič oponoval, že neměl v úmyslu jej trvale zanechat v kolejišti, ale pouze jej poškodit a poté odjet. Nejvyšší soud tak musel řešit otázku, kdy je motorové vozidlo v provozu.

Dle Nejvyššího soudu je škoda způsobena zvláštní povahou provozu motorového vozidla tehdy, je-li způsobena jeho typickými vlastnostmi, zejména zvýšenou rychlostí, omezenou ovladatelností, vysokou hmotností, technickou konstrukcí či charakterem (pevnost, tvrdost) použitých materiálů. Proto je za provoz motorového vozidla nutno považovat též situaci, kdy vozidlo v důsledku selhání řidiče vytvoří překážku pro ostatní účastníky provozu (i provozu jiného druhu), která pro ně představuje bezprostřední nebezpečí kolize, a to bez ohledu na skutečnost, zda je v okamžiku škodné události v chodu motor takového vozidla nebo zda se vozidlo stalo bezprostředně před škodnou událostí nepojízdným a z jakých důvodů. Pro řádné vyřazení vozidla z provozu tedy nepostačí pouhé jeho zanechání nevhodným způsobem na takovém místě, kde bude tvořit překážku pro ostatní účastníky provozu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

povinné ručení

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články