Menu

Judikatura

Rozhodčí soud pro sport (CAS) zamítá žalobu/odvolání Ruského olympijského výboru a 68 ruských atletů

JudikaturaOstatníRozhodčí soud pro sport08.08.2016
Rozhodčí soud pro sport08.08.2016

Lausanne, 21. června 2016 – Rozhodčí soud pro sport (CAS) rozhodl ve sporu mezi Ruským olympijským výborem (ROV) a skupinou ruských atletů na jedné straně a Mezinárodní asociací atletických federací (IAAF) na straně druhé. CAS zamítl žalobu podanou ROV a 68 ruskými atlety a zároveň i odvolání podané skupinou 67 atletů proti rozhodnutí IAAF, kterým byli prohlášeni za nezpůsobilé k účasti na LOH v Riu 2016.

Dne 13. listopadu 2015 IAFF pozastavila Všeruské atletické federaci (ARAF) členství v IAAF. Toto rozhodnutí potvrdila 26. listopadu 2015 a znovu 17. června 2016. Ve své žalobě podané ke CAS 3. června 2016 žádala skupina atletů a ROV, aby CAS 1) přezkoumal konkrétní právní otázky ohledně platnosti, vykonatelnosti a působnosti ustanovení 22.1 písm. a) a 22.1A Soutěžních pravidel IAAF, a 2) prohlásil za způsobilého k účasti na LOH v Riu 2016 každého ruského atleta, který v současné době nemá zákaz soutěžení z důvodu porušení antidopingových předpisů (za předpokladu, že splní kvalifikační požadavky pro svoji disciplínu).

Dne 15. července 2016 se 67 ruských atletů odvolalo proti rozhodnutí IAAF, kterým bylo těmto atletům zakázáno zúčastnit se LOH v Riu 2016 se statusem „neutrálních atletů“.

Arbitráže rozhodoval Sbor rozhodců CAS v němž zasedal Prof. Luigi Fumagalli (Itálie) jako předseda, Jeffrey G. Benz (USA) a Jeho Ctihodnost  James Robert Reid QC (Velká Británie). Sbor rozhodců CAS vyslechl obě strany na jednání 19. července 2016.

Sbor rozhodců CAS potvrdil platnost rozhodnutí IAAF o aplikaci ustanovení 22.1 písm. a) a 22.1A Soutěžních pravidel IAAF. Podle těchto pravidel jsou nezpůsobilí k účasti na soutěžích pořádaných IAAF ti atleti, jejichž národní federaci byla pozastavena účast v IAAF, pokud nesplní určitá kritéria. Jinými slovy, jelikož má v současné době ruská národní atletická asociace (ARAF, nyní RUSAF) pozastavené členství v IAAF, její atleti, kteří nesplňují podmínky ustanovení 22.1A, jsou nezpůsobilí k účasti na soutěžích pořádaných IAAF, což jsou právě i atletické disciplíny na LOH v Riu 2016. 

V důsledku toho Sbor rozhodců CAS potvrdil, že ROV nemá právo nominovat ruské atlety k účasti na LOH v Riu 2016, jelikož v souladu s Olympijskou chartou a pravidly IAAF nejsou k účasti způsobilí. ROV však může nominovat atlety, kteří kritéria podle ustanovení 22.1A splňují a jsou proto k účasti způsobilí.

Jelikož Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nebyl účastníkem arbitráže, CAS vyslovil, že nemá pravomoc rozhodnout, zda MOV má atlety nominované ROV přijímat nebo odmítat. Ze stejného důvodu CAS odmítl určit, zda je MOV oprávněn přijmout či odmítnout ruské atlety reprezentující Rusko nebo soutěžící jako „neutrální atleti“.

Sbor rozhodců CAS se zabýval retroaktivitou nového ustanovení 22.1A Soutěžních pravidel IAAF, které s platností od 17. července 2016 zavádí kritéria, za kterých se můžou soutěží IAAF účastnit i atleti, jejichž národní asociace má pozastavené členství. Zmíněné pravidlo totiž obsahuje podmínky, které je nutné plnit dlouhodobě, a žalující atleti tudíž neměli možnost se jimi v minulosti řídit.

S ohledem na  naléhavost věci Sbor rozhodců CAS vyhotovil své jednomyslné rozhodnutí bez odůvodnění. Kompletní rozhodčí nález včetně odůvodnění bude vydán co nejdříve. 

Přeložila AK Haindlová. Zpráva v původním znění ZDE.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři