Datová schránka jiné osoby

Nejvyšší správní soud v jinak bezvýznamném rozhodnutí sp. zn. 9 Azs 255/2016 potvrdil právní názor, že není možné pro doručování písemností zvolit datovou schránku jiné osoby.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Datová schránka je osobní elektronické úložiště určené pro konkrétní osobu, jíž je zřízena, a nejde tudíž o místo, kde se jiný adresát sám zdržuje a je schopen přebírat doručovanou korespondenci. Podle § 46 odst. 2 občanského soudního řádu sice soud doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, kterou adresát sdělil soudu, ale toto ustanovení upravuje doručování na elektronickou adresu - e-mail a nikoliv datovou schránku. Doručování do datové schránky lze provádět pouze osobám, pro něž byla tato datová schránka zřízena.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

datová schránka doručování

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze