Menu

Judikatura

Doručování místostarostovi

JudikaturaSprávní právoProcesní právoMgr. Martin Eliášek24.05.2016
Mgr. Martin Eliášek24.05.2016

Kdy může za obec přebírat písemnosti určené do vlastních rukou (obci) místostarosta této obce?

Nejvyšší správní soud se v rozsudku sp. zn. 2 As 85/2015 zabýval otázkou, kdy může za obec přebírat písemnosti místostarosta obce. V dané kauze stavební úřad po neúspěšném doručování do datové schránky přistoupil k náhradnímu doručení, kdy rozhodnutí fyzicky předal místostarostovi obce a následně také zaslal poštou do vlastních rukou starostce.

Podle soudu je v první řadě nutné, aby ve spise byly uvedeny skutečnosti, pro které nebylo možné doručit písemnost do datové schránky, a nesmí se jednat o nemožnost krátkodobou, typicky vyvolanou nepředvídatelným přechodným jevem (např. poruchou systému datových schránek, výpadek elektřiny apod.), nýbrž o nemožnost trvalejší (např. znepřístupnění příslušné datové schránky, což by však u obce nemělo připadat v úvahu). Jelikož tyto skutečnosti nebyly ve spise uvedeny, neměl stavební úřad vůbec přistupovat k náhradnímu doručení. Jelikož však již k náhradnímu doručení přistoupil, bylo třeba zkoumat okamžik, kdy se rozhodnutí dostalo do sféry obce.

Podle správního řádu a zákona o obcích platí, že písemnosti, které se doručují do vlastních rukou, je oprávněn za obec přebírat starosta, pověřený zastupitel nebo zaměstnanec obce. Aby bylo doručení místostarostovi právně účinné, musel by být tento místostarosta přebíráním písemností pověřen starostou nebo zastupitelstvem, nebo by muselo jít o situaci, kdy místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo kdy starosta nevykonává funkci. Nevykonáváním funkce se rozumí specifické případy (pracovní neschopnost, dovolená, karanténa atd.) uvedené v zákoně o obcích a nepřítomností se rozumí ostatní případy fyzické nepřítomnosti v sídle obce nebo na jiném místě, na němž jinak starosta obvykle jedná, v době, kdy je podle okolností potřeba, aby jednal. K platnosti doručení místostarostovi tak musí být splněny výše uvedené objektivní podmínky, jinak je doručení neúčinné.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři