Doručování zastoupenému nezletilci

Pokud je vydán platební rozkaz vůči šestnáctiletému účastníkovi řízení, je nutno jej doručovat jak jemu, tak i jeho zákonným zástupcům. Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14

soudce Ústavního soudu

Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14

Komentované rozhodnutí může do jisté míry způsobit „revoluci“ v soudním řízení, neboť Ústavní soud se poměrně novátorsky a rezolutně staví k otázce doručování soudních písemností nezletilým účastníkům (v tomto případě šlo o šestnáctiletého „černého pasažéra“).

V případě nezletilých dětí by pravidlem měl být podle Ústavního soudu závěr, že nemají plnou procesní způsobilost ve smyslu § 20 odst. 1 o. s. ř., přičemž opačný závěr lze přijmout pouze v konkrétních výjimečných situacích a vždy je nutno jej řádně odůvodnit. Zohlednit je přitom třeba zejména individuální rozumovou a volní vyspělost konkrétního dítěte, neboť právě toto individuální hledisko je podstatné.

Z pohledu ústavních práv nezletilých dětí je tak nutno zajistit, aby v soudním řízení, jehož jsou účastníky, požívaly dostatečné ochrany, která je zpravidla, není-li zde konflikt zájmů, zaručena jejich zastoupením zákonným zástupcem. Zároveň však musí být děti od jisté věkové hranice (která, jak vyplývá z nynějšího případu, nemůže být vyšší než 16 let) do řízení zapojeny a soudy nemohou komunikovat pouze s jejich zákonnými zástupci nebo opatrovníkem. Je proto třeba, aby soud doručoval písemnosti i takto zastoupenému nezletilému účastníkovi, aby ten mohl vykonávat své právo participovat na řízení, které se jej dotýká. Při použití § 23 občanský soudní řád doručování i nezletilému explicitně přikazuje [§ 50b odst. 4 písm. b)]. V případě postupu podle § 22 je nutno využít oprávnění v § 50b odst. 4 písm. e) o. s. ř. Proto pokud je vydán platební rozkaz vůči šestnáctiletému účastníkovi řízení, je nutno jej doručovat jak samotnému účastníkovi řízení, tak jeho zákonným zástupcům. 

Také podání učiněné nezletilým účastníkem řízení, který nemá procesní způsobilost v plném rozsahu, není možno jednoduše ignorovat, ale musí být posouzeno prizmatem nejlepšího zájmu dítěte. Jinými slovy, není relevantní pouze vůle zákonných zástupců, ale i vůle dítěte, kterou nelze pominout.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu