Elektronické podání poštou

Výhody elektronického a poštovního podání v jednom? Jak odeslat podání o půlnoci posledního dne lhůty a mít jistotu, že lhůta bude zachována?

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 60 A 4/2016, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod číslem R 3465/2016, je možné zachovat lhůtu k podání odvolání včasným podáním prostřednictvím elektronické služby DopisOnline. Tuto službu totiž provozuje držitel poštovní licence a tudíž je pro posouzení včasnosti podání rozhodující okamžik žádosti o poštovní službu.

Zákon (v konkrétní věci § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu) stanoví, že lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněno podání u příslušného orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu držiteli poštovní licence. Soud řešil otázku, kdy je "podána" poštovní zásilka v případě využití elektronického sytému služby DopisOnline.

Službu DopisOnline lze k elektronickému objednání zpracování a podání zásilky využít nepřetržitě, ovšem týž den je Česká pošta povinna zpracovat a k poštovní přepravě do poštovní sítě předat jen zásilky přijaté do 16:00 hod. Proto dochází u zásilek přijatých po uvedeném čase k tomu, že den objednání poskytovaných služeb a den uzavření poštovní smlouvy [podáním poštovní zásilky, tedy zásilky vytištěné a kompletované zásilky ve smyslu § 2 písm. a), m) zákona o poštovních službách] do poštovní přepravy se neshodují.

Podle zákona o poštovních službách je dnem podání zásilky den, v němž byl držitel poštovní licence o poštovní službu požádán a dokladem o dni podání zásilky je zásadně podací stvrzenka. To lze vztáhnout i na hybridní doručovací systém DopisOnline.

V dané věci proto den, který byl uveden jako den podání na razítku, jímž byla zásilka opatřena, a ani den, uvedený jako datum podání v systému sledování zásilek, nebyly podstatné. Podstatný byl pouze okamžik žádosti o poštovní službu, který byl držitelem poštovní licence podateli potvrzen jako den podání zásilky na poštovní stvrzence.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

lhůta

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze