Menu

Judikatura

Elektronické podání poštou

JudikaturaProcesní právoMgr. Martin Eliášek13.08.2017
Mgr. Martin Eliášek13.08.2017

Výhody elektronického a poštovního podání v jednom? Jak odeslat podání o půlnoci posledního dne lhůty a mít jistotu, že lhůta bude zachována?

Podle rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 60 A 4/2016, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod číslem R 3465/2016, je možné zachovat lhůtu k podání odvolání včasným podáním prostřednictvím elektronické služby DopisOnline. Tuto službu totiž provozuje držitel poštovní licence a tudíž je pro posouzení včasnosti podání rozhodující okamžik žádosti o poštovní službu.

Zákon (v konkrétní věci § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu) stanoví, že lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněno podání u příslušného orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu držiteli poštovní licence. Soud řešil otázku, kdy je "podána" poštovní zásilka v případě využití elektronického sytému služby DopisOnline.

Službu DopisOnline lze k elektronickému objednání zpracování a podání zásilky využít nepřetržitě, ovšem týž den je Česká pošta povinna zpracovat a k poštovní přepravě do poštovní sítě předat jen zásilky přijaté do 16:00 hod. Proto dochází u zásilek přijatých po uvedeném čase k tomu, že den objednání poskytovaných služeb a den uzavření poštovní smlouvy [podáním poštovní zásilky, tedy zásilky vytištěné a kompletované zásilky ve smyslu § 2 písm. a), m) zákona o poštovních službách] do poštovní přepravy se neshodují.

Podle zákona o poštovních službách je dnem podání zásilky den, v němž byl držitel poštovní licence o poštovní službu požádán a dokladem o dni podání zásilky je zásadně podací stvrzenka. To lze vztáhnout i na hybridní doručovací systém DopisOnline.

V dané věci proto den, který byl uveden jako den podání na razítku, jímž byla zásilka opatřena, a ani den, uvedený jako datum podání v systému sledování zásilek, nebyly podstatné. Podstatný byl pouze okamžik žádosti o poštovní službu, který byl držitelem poštovní licence podateli potvrzen jako den podání zásilky na poštovní stvrzence.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Pozor! Překonáno rozhodnutím rozšířeného senátu NSS č.j. 10 As 20/2017-49

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
100%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři