Jednání za stát v řízeních o náhradě škody státem

Za stát v případech odškodnění za průtahy, kdy připadá v úvahu více ústředních správních orgánů, vystupuje ministerstvo financí bez ohledu na to, u koho byl nárok na odškodnění uplatněn.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

O náhradě škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Ve věci sp. zn. 30 Cdo 519/2015 Nejvyšší soud posuzoval otázku zastupování státu v případu nároku na zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení o žádosti o povolení k restaurování kulturních památek.

V dané věci připadaly v úvahu jak Ministerstvo kultury, které o povolení opakovaně rozhodovalo, tak Ministerstvo spravedlnosti, neboť součástí průtahů bylo i několikaleté řízení před různými soudy. Žalobce uplatnil u soudu jeden nárok, za celou délku všech řízení.

Za stát může před soudem jednat jen jedna organizační složka, resp. jedna fyzická osoba zastupující tuto organizační složku, aby nedocházelo k rozporům v jejich procesních úkonech. Pokud je sporné, která organizační složka bude stát zastupovat v řízení o náhradě škody, je příslušné Ministerstvo financí. Označí-li žalobce jako žalovanou organizační složku, která není příslušná za stát jednat, nejde o vadu podání, ale soud musí oslovit správnou organizační složku podle zákona a s ní jednat.

odpovědnost za škodu průtahy v soudním řízení

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články