Odkladný účinek kasační stížnosti správního orgánu

Když správní orgán žádá o odkladný účinek kasační stížnosti, musí doložit, že nepřiznáním odkladného účinku vznikne nenahraditelná újma.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům
Foto: Fotolia

Nejvyšší správní soud v rozsudku, sp. zn. 4 Azs 249/2018, zopakoval, že pokud o odkladný účinek žádá správní orgán, pak je možno jej přiznat pouze v ojedinělých případech, kdy hrozí "nenahraditelná újma". Stávající judikatura příkladmo uváděla vrácení řidičského oprávnění duševně choré osobě, vystavení zbrojního průkazu nebezpečnému recidivistovi a udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem zločinnému podniku.

K těmto teoretickým situacím podle Velvyslanectví v Hanoji měla přibýt také situace, kdy by musel úřad zahájit stovky správních řízení, která by pak v případě úspěchu ve věci opět musel zastavit pro nezákonnost. Nejvyšší správní soud mu však nevyhověl. Podle soudu odkladný účinek chrání především adresáty veřejné správy před případnými neodstranitelnými negativními následky aktu veřejné správy. Zde však jde pouze o "jednorázovou administrativní zátěž" správního orgánu, která odkladný účinek, resp. nenahraditelnou újmu nezakládá.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články