Správní úřad a plná moc

Správnímu úřadu by měla stačit elektronicky zaslaná prostá kopie plné moci.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Zásadní otázkou k posouzení bylo to, zdali postačí, pokud je plná moc k zastupování v řízení před správním orgánem správnímu orgánu doložena v prosté kopii. Přitom tato otázka byla již Nejvyšším správním soudem řešena již např. v rozsudku ze dne 17. 10. 2014, č. j. 4 As 171/2014-26, kdy soud dospěl k závěru, že pokud zmocněncem předložená plná moc má všechny potřebné náležitosti, je pro nastoupení účinků zastoupení dostatečné, že správnímu orgánu byla předložena prostá kopie této plné moci. Pokud tedy postačuje předložení písemné plné moci v kopii prosté, je nasnadě, že v takovém případě je na roveň prosté kopii postavena i nekonvertovaná písemnost doručená prostřednictvím elektronické pošty zmocněné osoby.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu se na tento případ § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nepoužije a plnou moc není třeba dokládat v konvertované podobě.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde.

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu