Menu

Judikatura

Vadný rozhodčí nález a překážka věci rozsouzené

JudikaturaProcesní právoMgr. Kryštof Kobeda01.05.2016
Mgr. Kryštof Kobeda01.05.2016

Nejvyšší soud usnesením sp. zn. 23 Cdo 4460/2014 rozhodl o postupu v případě, že bylo rozhodnuto vadným rozhodčím nálezem.

Z judikatury Nejvyššího soudu již dříve jednoznačně vyplynul závěr, že neobsahuje-li rozhodčí doložka určení konkrétní osoby rozhodce a pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je tato rozhodčí doložka neplatná. Strana sporu, ve kterém byl rozhodčí nález na základě neplatné rozhodčí doložky vydán, se může u soudu domáhat zrušení takového rozhodčího nálezu.

V této souvislosti vznikla otázka, zda strana sporu může danou věc zažalovat u soudu, aniž by předtím docílila zrušení vadného rozhodčího nálezu soudem. Obecně totiž platí, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto (i rozhodčím soudem), nemůže být tatáž věc projednávána soudem znovu; jedná se o takzvanou překážku věci rozhodnuté.

Nejvyšší soud v této souvislosti judikoval, že nejde o překážku věci rozhodnuté, jestliže o stejné věci, týkající se stejného předmětu řízení a týchž osob bylo již rozhodnuto rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem, jenž neměl k vydání takového rozhodčího nálezu pravomoc.

Lze tedy shrnout, že strana sporu, ve kterém bylo rozhodnuto takto vadným rozhodčím nálezem, se může domáhat svého práva u soudu, aniž by před tím žalovala na zrušení rozhodčího nálezu.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: krystof.kobeda@bnt.eu

Celý text rozhodnutí si můžete přečíst zde

Mgr. Kryštof Kobedaadvokátní koncipient, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři