Cizinec jako nájemník obce

Obec nemůže podmínit žádost o pronájem bytu státním občanstvím ČR

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Nejvyšší správní soud se pod sp. zn. 5 As 187/2021-40 zabýval podmínkou státního občanství, jakožto předpokladu pro žádost o pronájem bytu v domově s pečovatelskou službou. Zastupitelstvo schválilo Zásady pro pronájem bytů v DPS ve vlastnictví obce, podle nichž podat žádost mohl pouze občan ČR.

Krajský soud použil poněkud zvláštní argumentaci, že tato žádost je projevem práva petičního. Toto Nejvyšší správní soud odmítnul s tím, že právo občana obce a dalších oprávněných osob požadovat dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce se nevztahuje na situace, kdy by občan obce či jiná oprávněná osoba požadovali po uvedených orgánech obce projednání své ryze soukromé záležitosti. Přitom žádost občana o prodej či pronájem nemovitosti je příkladem situace, kdy se občan na obec obrací ve své soukromé záležitosti.

Podmínka státního občanství je nicméně v rozporu s pobytovou směrnicí EU (2004/38/ES). Přístup k bydlení je jedním ze základních předpokladů pro možnost uplatnění svobody pohybu a pobytu na území členských států EU, které svědčí všem občanům EU (i jejich rodinným příslušníkům ve smyslu pobytové směrnice). Nemožnost uzavřít nájemní smlouvu na byt v DPS (obzvlášť pokud má občan EU v obci trvalý pobyt) představuje diskriminaci na základě státní příslušnosti.


Celý text judikátu sp. zn. 5 As 187/2021-40

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články