veřejná správa

Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, správní soud potvrdil pokutu

Lesy ČR podcenily kůrovcovou kalamitu na Moravě, správní soud potvrdil pokutu

Brno/Hradec Králové 4. prosince (ČTK) - Lesy České republiky v roce 2017 podcenily kůrovcovou kalamitu na severní Moravě. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost státního podniku proti pokutě 3,5 milionu korun, kterou mu uložila Česká inspekce životního prostředí právě za nedůsledný zásah proti kůrovci.

ČTK
Uzákonění limitů a valorizace odměn zastupitelů schválil Senát beze změn

Uzákonění limitů a valorizace odměn zastupitelů schválil Senát beze změn

Praha 30. listopadu (ČTK) - Limit pro odměny obecních a krajských zastupitelů stanoví místo vládního nařízení od příštího roku zákon. Zavede i pravidelnou valorizaci odměn. Senát to dnes schválil téměř jednomyslně v novele o obcích. Novela, kterou dostane k podpisu prezident, má zavést pouze horní hranici odměn zastupitelů, konkrétní výši by stejně jako nyní stanovovala zastupitelstva.

ČTK
Nový cizinecký zákon: zpřehlednění a urychlení řízení?

Nový cizinecký zákon: zpřehlednění a urychlení řízení?

Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců nabízí řešení problémů spojených s dosavadní právní úpravou. Zaměřuje se zejména na zdlouhavost pobytového řízení plynoucí z nedotažené digitalizace a nepřehlednosti současného pobytového zákona, zmatky související s nepovinnou registrací přechodně pobývajících občanů EU, nízkou odpovědnost subjektů zapojených do procesu migrace, jakož i na nekvalifikované zastupování cizinců.

Stručné pojednání o právní ochraně územní samosprávy v České republice
Česká republika

Stručné pojednání o právní ochraně územní samosprávy v České republice

Samospráva je řízení a zajišťování vlastních potřeb určitého subjektu takovým způsobem, kdy si tento subjekt o některých otázkách své činnosti rozhoduje samostatně, tedy se sám spravuje prostřednictvím svých orgánů. Opakem je pak situace, kdy za něj jeho záležitosti rozhoduje někdo z vnějšího prostředí.

Obžalovaný Feri vs. ochrana osobních údajů v rámci veřejných jednání nalézacích soudů
Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům

Obžalovaný Feri vs. ochrana osobních údajů v rámci veřejných jednání nalézacích soudů

Tento článek se věnuje problematice ochrany osobních údajů, které jsou zpřístupňovány v průběhu jednání soudů způsobem, který umožňuje veřejnosti přítomné v jednací síni, byť zprostředkovaně například televizním přenosem, se s těmito údaji seznámit.

Přechod od kontroly ke správnímu trestání
David Bohadlo - kongres Právní prostor 2023

Přechod od kontroly ke správnímu trestání

Pro správní trestání je typické, že dochází k rychlému přechodu od fáze kontroly ke správnímu trestání. To bylo dříve připuštěno judikaturou, teď už to máme i v přestupkovém zákoně, že protokol o kontrole v podstatě může být jediným podkladem pro sankční rozhodnutí. To je velký rozdíl třeba oproti trestnímu řízení, kde gró dokazování probíhá před soudem.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí České republiky: Historické problémy a současná situace
Převod nemovitostí

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí České republiky: Historické problémy a současná situace

V současné době do společenského povědomí stále více proniká informace, že pokud u nemovitostí v katastru nemovitostí není jednoznačně identifikován vlastník, může faktický, avšak nezapsaný vlastník o tyto své majetky přijít, respektive jeho nemovitosti přejdou do vlastnictví státu. V tomto článku se budeme věnovat historickým souvislostem, které vedly k této situaci, a poukážeme na současnou právní úpravu a možnosti, jak tuto situaci vyřešit.