Menu

Judikatura

Judikatura k částečným zákazům hazardu

JudikaturaSprávní právoMgr. Martin Eliášek22.11.2017
Mgr. Martin Eliášek22.11.2017

Pokud se obec rozhodne zakázat hazard pouze na části svého území, zejm. pokud tím zakáže provoz některých stávajících zařízení, musí důkladně zdůvodnit, proč se na určitá území zákaz vztahuje a na jiná nikoliv.

Nejvyšší správní soud mj. v rozhodnutích sp. zn. 6 As 292/2016 a 1 As 5/2017 konstatoval, že oproti situaci, kdy obec zakáže hazard nediskriminačně na celém svém území, musí obce při částečném zákazu být připraveny čelit námitkám ohledně svévole a diskriminace vůči konkrétním provozovatelům, kteří mají v důsledku nové obecní úpravy svou činnost ukončit.

Podle NSS je třeba vždy zvážit, na základě čeho místní samospráva přistoupila ke zvolené úpravě a zda takové řešení není diskriminační. Např. pokud se zákaz týká konkrétních adres a má dojít k zákazu pouze na jedné z adres tvořících jeden blok, je třeba takový postup racionálně zdůvodnit. Není-li taková právní úprava blíže vysvětlena, vede to spíše k závěru, že zde došlo k diskriminaci jednoho provozovatele vůči ostatním provozovatelům v daném bloku. Zdůvodnění, že byly adresy vybrány na základě požadavků jednotlivých městských částí či obvodů, je sice racionální z hlediska politického, avšak nikoliv z hlediska právního. Z právního hlediska je třeba předložit konkrétní argumenty ospravedlňující nerovné zacházení s jednotlivými adresáty práva a soud musí být schopen posoudit, zda kritéria, kterými se obec při úpravě řídila, jsou dostatečně racionální, objektivně ověřitelná a souladná s principem rovnosti a zákazem libovůle.

Celý text judikátů si můžete přečíst zde a zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři