Judikatura k částečným zákazům hazardu

Pokud se obec rozhodne zakázat hazard pouze na části svého území, zejm. pokud tím zakáže provoz některých stávajících zařízení, musí důkladně zdůvodnit, proč se na určitá území zákaz vztahuje a na jiná nikoliv.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Nejvyšší správní soud mj. v rozhodnutích sp. zn. 6 As 292/2016 a 1 As 5/2017 konstatoval, že oproti situaci, kdy obec zakáže hazard nediskriminačně na celém svém území, musí obce při částečném zákazu být připraveny čelit námitkám ohledně svévole a diskriminace vůči konkrétním provozovatelům, kteří mají v důsledku nové obecní úpravy svou činnost ukončit.

Podle NSS je třeba vždy zvážit, na základě čeho místní samospráva přistoupila ke zvolené úpravě a zda takové řešení není diskriminační. Např. pokud se zákaz týká konkrétních adres a má dojít k zákazu pouze na jedné z adres tvořících jeden blok, je třeba takový postup racionálně zdůvodnit. Není-li taková právní úprava blíže vysvětlena, vede to spíše k závěru, že zde došlo k diskriminaci jednoho provozovatele vůči ostatním provozovatelům v daném bloku. Zdůvodnění, že byly adresy vybrány na základě požadavků jednotlivých městských částí či obvodů, je sice racionální z hlediska politického, avšak nikoliv z hlediska právního. Z právního hlediska je třeba předložit konkrétní argumenty ospravedlňující nerovné zacházení s jednotlivými adresáty práva a soud musí být schopen posoudit, zda kritéria, kterými se obec při úpravě řídila, jsou dostatečně racionální, objektivně ověřitelná a souladná s principem rovnosti a zákazem libovůle.

Celý text judikátů si můžete přečíst zde a zde

hazard

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články