K povinnosti obce vydat změnu územního plánu

Stavební zákon v § 5 odst. 6 obci ukládá, aby pořídila změnu územního plánu v případě změny podmínek. V případě, že tak neučiní, nemohou se ale občané domáhat změny územního plánu soudní cestou, neboť s tímto porušením není spojena žádná sankce a kontrolní mechanismus spočívá pouze v dohledu krajského úřadu. To vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 10 As 322/2016.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V této konkrétní věci šlo o označení pozemků jako "plocha vojenského útvaru" ještě dobrých 14 let poté, co vojenský útvar území opustil. Obec ani přes opakovanou výzvu krajského úřadu neuvedla územní plán do souladu s faktickým stavem, a majitelka předmětných pozemků se tak obrátila na soud. Ten však konstatoval, že k zásahu do jejích práv nedošlo, neboť pozemky již jako plochu vojenského útvaru nabyla, a tudíž nečinností nedošlo ke zhoršení (= zásahu do) jejího vlastnického práva. Pokud jde o povinnost obce aktualizovat územní plán, pak této povinnosti neodpovídá žádné veřejné subjektivní právo, pomocí kterého by bylo možno se splnění této povinnosti domáhat. Lze se pouze domáhat náhrady škody z důvodu nesprávného úředního postupu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

územní plán

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články