územní plán

Soused namítá, že vaše stavba zasahuje na jeho pozemek. Jak se můžete bránit?

Soused namítá, že vaše stavba zasahuje na jeho pozemek. Jak se můžete bránit?

Stavíte na pozemku, který znáte jako své vlastní boty nebo váš dům již pamatuje nejednoho prezidenta? Přesto se může stát, že soused s katastrální mapou v ruce namítá, že část vašeho domu nebo jiné stavby zasahuje na jeho pozemek. V lepším případě můžete čelit požadavkům na peněžitou náhradu, v horším případě bude soused požadovat odstranění předmětné části stavby. Není třeba propadat trudomyslnosti, právní řád nabízí řešení.

Kolektiv autorů
Jak město při prodeji části svých budov zajistí zachování kvality v lokalitě? Právním zajištěním podmínek prodeje
Developerský projekt a smlouva s developery

Jak město při prodeji části svých budov zajistí zachování kvality v lokalitě? Právním zajištěním podmínek prodeje

Prodej majetku města může mít významný vliv i na rozvoj jejího území, konkrétně na zachování kvality bydlení i okolního prostředí, například zeleně. Pro město proto může být stěžejní zajistit, aby došlo například k rekonstrukci prodávaných domů a zkvalitnění lokality. Právě s tímto tématem se na kancelář Frank Bold Advokáti města často obrací, připravili jsme proto doporučení, jak k situaci přistupovat tak, aby bylo zvolené řešení výhodné pro město a současně dostatečně atraktivní pro investory.

Václav Duda
Nejvyšší správní soud dal za pravdu Kladnu: kraj je povinen zajistit veřejnou dopravu v regionu

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Kladnu: kraj je povinen zajistit veřejnou dopravu v regionu

Ostře sledovaný spor mezi Středočeským krajem a městem Kladno o zajištění a financování veřejné dopravy dospěl až k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2023, č.j. 6 As 285/2022–83, ve kterém uspělo město Kladno. Rozsudek lze považovat za přelomový, neboť dosud se ani správní soudnictví, ani odborná literatura příliš nevěnovaly materii zajišťování dopravní obslužnosti a kompetencím územně samosprávných celků při jejím zajišťování.

Kolektiv autorů
Pásmová a jiná omezení v území z hlediska investora
Certifikáty autorizovaných inspektorů

Pásmová a jiná omezení v území z hlediska investora

Nezbytnou součástí přípravy stavebních záměrů je důkladná analýza zájmového území z hlediska jeho využitelnosti a vhodnosti pro plánovaný projekt. Kromě obvyklých limitů území stanovených územně plánovací dokumentací se můžeme často setkat i s omezeními plynoucími z existence různých ochranných pásem. Jaký vliv mohou mít právě na váš stavební záměr je nezbytné ověřit již v průběhu jeho přípravy.

Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?

Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?

V současné době neustále roste počet domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Napomáhá tomu skokový nárůst cen elektřiny, aktuálně poskytované dotace i snaha jednotlivců řešit zásobení svých domácností elektřinou více ekologicky. Tento trend však může zvláště v rezidenčních oblastech v praxi způsobovat problémy z hlediska sousedských sporů, zejména pokud se jeden vlastník rozhodne postavit určitou stavbu či případně nadstavit stávající objekt, čímž zastíní FVE na domě sousedního vlastníka.