K uložení povinnosti připojit se na kanalizaci

K uložení povinnosti připojit se na kanalizaci

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích lze povinnost připojit se na kanalizaci uložit pouze v případech, kdy je to technicky možné. K tomu Nejvyšší správní soud rozsudkem, sp. zn. 5 As 257/2015, dodává, že při posuzování technické možnosti připojení je třeba zohlednit zásadu proporcionality.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Technická možnost připojení na kanalizaci v obecné rovině spočívá jednak v tom, zda lze realizovat stavbu samotné přípojky na kanalizaci, a jednak v tom, zda je možné připojení s ohledem na kapacitu a technické parametry kanalizace. Při posuzování toho, zda lze realizovat stavbu přípojky je třeba zohlednit, zda zřízení přípojky není zjevně a již z okolností konkrétního případu naprosto nepřiměřené a extrémně nákladné (například pokud by mezi kanalizací a připojovaným místem byl velký skalní masiv, který by sice "technicky" bylo možné prokopat a zřídit přípojku, ale objektivně za cenu astronomických nákladů). V případě takovéto nepřiměřenosti již nelze hovořit o technické možnosti realizace.

Na druhou stranu, při uložení povinnosti připojit se ke kanalizaci nemusí správní orgán určovat konkrétní trasu a délku přípojky a stanovit konstrukční řešení, když zvažuje technickou možnost připojení. Náležitostí výroku je jen místo připojení.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

kanalizace

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze