Menu

Judikatura

Licenční omezení jako důvod jednacího řízení bez uveřejnění

JudikaturaSprávní právoObchodní právoMgr. Martin Eliášek25.02.2018
Mgr. Martin Eliášek25.02.2018

Jednací řízení bez uveřejnění nelze provést, pokud skutečnost, že veřejnou zakázku může splnit pouze jediný dodavatel, způsobil zadavel vlastním jednáním, např. dřívějším uzavřením licenční smlouvy.

Zákon o veřejných zakázkách (starý i nový) umožňuje jednací řízení bez uveřejnění mj. tehdy, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze jediným dodavatelem, a to zejm. z technických důvodů anebo důvodů ochrany výhradních práv. Tento postup však podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů nelze zvolit, pokud tento stav zapříčinil zadavatel vlastním jednáním, např. uzavřením smlouvy o provozování softwarového systému s výhradní licencí.

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 1. 11. 2017, sp. zn. 1 As 242/2017, v kauze OpenCard řešil milionovou pokutu hlavnímu městu Praze za to, že vybrala v jednacím řízení bez uveřejnění společnost HAGUESS, aby zajišťovala poskytování základní a rozšířené podpory Pražského centra kartových služeb, které tato společnost vytvořila na základě původní smlouvy o dílo, podle jejíchž licenčních podmínek byla tato společnost jediným subjektem, který je oprávněn do předmětného programového vybavení zasahovat. Podle hlavního města Prahy takové nastavení licenčních podmínek plně odpovídalo obvyklým obchodním zvyklostem, které v oboru IT platily v roce 2006.

Nejvyšší správní soud připomenul, že podmínky pro jednací řízení bez uveřejnění je třeba vykládat restriktivně, že je na zadavateli, aby prokázal jejich splnění, a že podle stávající judikatury lze toto řízení využít pouze tehdy, pokud jsou důvody pro jeho použití objektivní. "Pokud by se zadavatel svým vlastním zaviněným postupem dostal do situace, kdy musel přidělit zakázku pouze jedné určité společnosti, porušil by tím zákon o veřejných zakázkách", cituje NSS rozsudek sp. zn. 5 Afs 43/2012. Podle soudu už v době uzavření smlouvy existovala představa dalšího rozvoje projektu OpenCard, ze které vyplývala nutnost zadávání nových zakázek na související aplikace v budoucnu. Uzavření licenčních podmínek, v jejichž důsledku je společnost HAGUESS výhradním dodavatelem všech souvisejících zakázek, podle soudu negarantuje účelné vynakládání veřejných prostředků a tohoto nežádoucího stavu exkluzivity se nemůže zadavatel dovolávat, neboť jej sám způsobil.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři