Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Žadatel o informaci podle informačního zákona musí v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací uhradit náklady. "Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací" je neurčitý pojem a Nejvyšší správní soud se zabýval jeho výkladem v rozsudku sp. zn. 5 As 35/2016.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V rozsudku sp. zn. 5 As 35/2016 se Nejvyšší správní soud zabývá otázkou, zda mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu informačního zákona zahrnuje případ, kdy materiály, z nichž mají být informace poskytovány, jsou již archivovány a zpracování informace tak vyžaduje šetření v archivu. V daném případě se odhadovaná časová náročnost pohybovala okolo dvou hodin práce a požadovaná částka za toto zpracování činila 400 Kč.

Městský soud vyšel z toho, že dle instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, vyhledání informací trvající méně než jednu hodinu není mimořádně rozsáhlé a tudíž dvouhodinové pátrání v archivu již za mimořádně rozsáhlé považovat lze.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že sama skutečnost, že podklady byly uloženy v archivu, nepředstavuje bez dalšího naplnění podmínky mimořádné rozsáhlosti. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání lze požadovat s ohledem na povahu požadovaných informací a poměry povinného subjektu. V daném případě byl povinným subjektem Úřad městské části Praha 13, tedy správní orgán s dostatečným materiálním a personálním vybavením a zabezpečením, a žadatel požadoval zcela konkrétní a přesně vymezené informace vztahující se k nedávným volbám, navíc označil dokumenty, ve kterých se požadované informace nachází (stálý seznam voličů) a při vyhledávání tedy nemusel úřad vyvinout ani rozsáhlou vyhledávací aktivitu ani výraznější intelektuální činnost.

Nejvyšší správní soud odmítnul, že by z instrukce Ministerstva spravedlnosti vyplývalo, že vyhledávání trvající déle než hodinu je možno bez dalšího označit za mimořádně rozsáhlé. Každou žádost o informace je vždy třeba posuzovat individuálně a jakýkoliv paušální či obecný přístup (např. dle počtu hodin vyhledávání) by byl dle soudu nesprávný.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

právo na informace

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články