Nahlížení do kontrolního spisu a přístup k podnětu

Podle § 22 kontrolního řádu jsou z nahlížení do spisu vyloučeny listiny, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. Znamená to, že není třeba podnět zahrnout do spisu?

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Při nahlížení do spisu kontrolovaná zjistila, že protokol z měření obsahu kovů v půdě v okolí areálu jejího závodu není součástí spisu. Nejvyšší správní soud se v řízení, sp. zn. 2 As 418/2017, zabýval otázkou, zda má být podnět ke kontrole součástí kontrolního spisu a zda může být kontrolované zpřístupněna alespoň jeho část (požadovaný protokol).

Podle § 22 kontrolního řádu jsou z nahlížení do spisu vyloučeny listiny, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole. Z toho však nevyplývá, že by tyto listiny měly být vedeny mimo spis. Podle Nejvyššího správního soudu musí být součástí správního spisu i dokumenty obdržené či vytvořené ve fázi předcházející zahájení správního řízení. Tyto závěry je třeba aplikovat i na vedení kontrolního spisu.

Nejvyšší správní soud následně zdůraznil restriktivní povahu vyloučení z nahlížení do spisu. Vyloučit lze pouze ty části, které umožňují identifikovat podatele podnětu, a to buď přímo (uvedením identifikačních údajů podatele) či nepřímo (popisem konkrétních skutkových okolností vedoucích k podání podnětu). Vyloučení přílohy podnětu (protokolu z měření) z nahlížení tak musí kontrolní orgán odůvodnit.

Soud nicméně žalobě nemohl vyhovět, jelikož šlo o žalobu proti nezákonnému zásahu a měla být podána žaloba proti nečinnosti. Kontrolovaná tak bude muset o nahlížení do spisu požádat ještě jednou a následně použít správný žalobní typ, nebude-li jí protokol poskytnut.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři