Nakládání s majetkem obce nelze napadnout správní žalobou

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 As 72/2015-67, není nezákonným zásahem správního orgánu úkon městské části, kterým nakládá s jí svěřeným majetkemetkem, neboť městská část v tomto případě nemá postavení správního orgánu, ale účastníka soukromoprávního vztahu.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tento přístup se dá vztáhnout jak na situace, kdy se městská část svého (domnělého) majetku toliko dožaduje, jakožto i na situace, kdy jí z vlastnictví majetku vyplývají veřejnoprávní práva.

V daném případě se proti nezákonnému zásahu bránil developer, vůči němuž pražská městská část podávala (dle developera) účelové a šikanózní žalobní návrhy, kterými tvrdila, že má k developerovým pozemkům vlastnické právo. Zároveň se odmítala vyjádřit k projektové dokumentaci v územním řízení o umístění developerových staveb. V obou případech se podle soudu jednalo o uplatňování práv vlastníka pozemků a nikoliv o vrchnostenskou správu, o níž by měly rozhodovat správní soudy. Uplatňování majetkových práv obce (či naopak jejich neuplatňování v případě nevyjádření se k projektové dokumentaci) nelze považovat za nezákonný zásah správního orgánu.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

správní právo obecní právo

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články