Obce a koncesní zákon

Na jednu stranu nakládání s obecním majetkem upravuje § 39 zákona o obcích, který stanoví povinnost obce zveřejnit záměr 15 dnů před rozhodnutím na úřední desce, na druhou stranu uzavírání koncesních smluv upravuje § 31 koncesního zákona, který stanoví povinnost záměr uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek. Nejvyšší správní soud zde řešil otázku vztahu těchto předpisů.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Předmětem sporu ve věci sp. zn. 10 As 157/2017 bylo, zda je město povinno při uzavření smlouvy o nájmu rozvodného tepelného zařízení postupovat podle koncesního zákona.

Podle právní zásady, že zvláštní zákon má přednost před obecným, by bylo třeba posoudit, který zákon obsahuje speciálnější úpravu. Soud však prohlásil, že se tato zásada použije pouze v případech, kdy se souběžná aplikace obou zákonů vylučuje, což není tento případ. Např. publikace záměru jak na úřední desce, tak ve Věstníku veřejných zakázek je nejenom možná, ale také účelná.

Obce tedy mají povinnost při uzavírání koncesních smluv postupovat podle koncesního zákona i zákona o obcích.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

obecní právo

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze