Odůvodnění ekonomicky nevýhodného prodeje

Pokud se obec při prodeji obecního majetku rozhodne nevyužít ekonomicky nejvýhodnější nabídku, musí být tento postup odůvodněn. Zákon o obcích ale nestanoví formu takového odůvodnění.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ve sporu sp. zn. 3 As 302/2016 Nejvyššímu správnímu soudu stačilo, že byli s relevantními okolnostmi a důvody seznámeni v době rozhodování obce přípisem relevantní aktéři.

Existenci legitimních důvodů, pro které se obec rozhodne odchýlit od ekonomicky výhodnější nabídky nelze dokládat až ex post v soudním řízení. A ačkoliv je žádoucí, aby byly tyto důvody zachyceny například v podkladech pro rozhodnutí nebo ideálně přímo v textu usnesení, je zcela dostatečná znalost relevantních okolností a důvodů pro postup obce před vydáním předmětného rozhodnutí – což bylo dokázáno chováním aktérů a datovanými přípisy. V daném případě důvodem, proč byl pozemek prodán obyvatelce obce nebyla diskriminace obyvatel jiných obcí (jak namítal stěžovatel), ale to, že nabyvatelka vlastnila pozemky s pozemkem sousedící, na jejich vyčištění vynaložila nemalé finanční prostředky a měla špatné sousedské vztahy se stěžovatelem, které by prodejem jen eskalovaly. Vzhledem k tomu, že stěžovatel tyto důvody nevyvracel, soudy je považovaly za legitimní, a to i přes jejich absenci v textu usnesení.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

prodej

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články