Pořádková pokuta za neposkytnutí součinnosti

K ukládání pokut kontrolním orgánem za neposkytnutí součinnosti při kontrole.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle zákona o státní kontrole lze uložit pořádkovou pokutu jakékoliv fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost poskytovat součinnost. Tomu nebrání, pokud je tato fyzická osoba zároveň kontrolovanou osobou.

Pokud jsou kontrolním orgánem požadovány určité materiály, kterými kontrolovaná osoba nedisponuje, nelze tuto skutečnost uplatnit až v rámci odvolání proti pořádkové pokutě. V rámci povinnosti poskytovat součinnost musí kontrolovaná osoba kontrolnímu orgánu alespoň sdělit, že tyto materiály nemá k dispozici, popřípadě proč. Stejně tak pokud požadované dokumenty byly odevzdány jiným orgánům státní správy, musí kontrolovaná osoba alespoň sdělit, kterému orgánu byly tyto dokumenty odevzdány.

Podrobnější argumentaci, včetně toho, proč povinnost vydat dokumenty neporušuje zákaz sebeobviňování, lze nalézt v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 As 230/2016.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

kontrolní řád

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze