Právo na ochranu před poskytnutím informace

Nejvyšší správní soud se zabýval možností ochrany třetí strany, pokud se správní orgán rozhodne poskytnout informace, které se této třetí strany přímo dotýkají.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V dané věci se řešila žádost o informaci o platových poměrech vedoucích pracovníků krajského úřadu, o níž již Nejvyšší správní soud v minulosti rozhodoval a usoudil, že jde o informaci, kterou by měl úřad poskytnout. V nynějším rozsudku, č.j. 8 As 93/2015 - 134, byla řešena obecná otázka, jakým způsobem se mohou osoby, jichž se poskytování informací přímo dotýká, tomuto poskytnutí bránit. Poměrně překvapivý závěr soudu je, že nijak. Tedy alespoň do poskytnutí informace.

Nejvyšší správní soud dochází k závěru, že jediným možným prostředkem nápravy je zásahová žaloba, neboť poskytnutí informace představuje zásah a nikoliv rozhodnutí správního orgánu. Soudní řád správní však nedává žádný prostor pro přípustnost preventivních zásahových žalob, a tudíž je k přípustnosti takové žaloby nejdříve třeba, aby k zásahu došlo. Pokud se tedy povinný subjekt rozhodne informace poskytnout, dotčené osoby skutečně nemají jinou procesní možnost, než se až následně domáhat deklarace nezákonnosti poskytnutí informace cestou zásahové žaloby.

Celý text rozhodnutí si můžete přečíst zde

ochrana osobních údajů právo na informace

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články