Právo zastupitele na informace

V čase povolebním je vhodné novým zastupitelům představit judikaturu k § 82 písm. c) zákona o obcích, podle kterého mají právo na informace od zaměstnanců obecního úřadu a právnických osob obcí zřízených.

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle § 82 zákona o obcích

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) ...
b) ...
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Podle Nejvyššího správního soudu je právo zastupitele na informace v zákoně o obcích vymezeno obecně, bez stanovení procesních pravidel pro vyřizování žádostí zastupitelů formalizovaným způsobem. Z toho lze dovozovat, že odpovědnost orgánů obce a právnických osob, které obec založila či zřídila, za plnění informačních povinností vůči zastupitelům je primárně politická. Poskytnutí informací na základě § 82 písm. c) zákona o obcích nelze soudně vymáhat. Soud pouze naznačuje, že neposkytování informací by mohlo být řešeno dozorovým orgánem (ministerstvo vnitra) s odkazem na § 124 zákona o obcích.

Z pohledu soudů se tak toto právo realizuje pouze v rozsahu obecného práva na informace, jak uvádí např. rozsudek čj. 4 As 7/2018-48. V uvedeném rozsudku zastupitel žádal po dopravním podniku obce poskytnutí konkrétních smluv uzavřených s třetími osobami. Dopravní podnik odmítnul s tím, že tyto smlouvy obsahují obchodní tajemství. Soud takovou žádost v souladu se stávající judikaturou posoudil nikoliv v režimu zákona o obcích, ale v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a jelikož občané nemají právo na informace obsahující obchodní tajemství, nemohl jej soud přiznat ani zastupiteli.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři