Přestupky proti chráněným živočichům

Nejvyšší správní soud přezkoumal pokutu udělenou lesníkům, kteří vykáceli místo pravidelného hnízdění holuba doupňáka. Toto kácení bylo naplánováno v lesních osnovách a holubi v době kácení zimovali mimo území ČR.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Městský úřad Litomyšl udělil lesníkům pokutu za zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha (holuba doupňáka), ke kterému došlo při těžbě dřeva. Z navazujícího řízení u Nejvyššího správního soudu, vedeného pod sp. zn. 8 As 172/2017, se můžeme dozvědět následující obecně platné informace:

Není důležité, zda je kácení zaneseno v lesních osnovách, jelikož schválení lesních hospodářských osnov nenahrazuje výjimku dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Osnovy jsou schvalovány na desetileté období a v tomto období může dojít ve výskytu zvláště chráněných druhů k řadě změn.

Není důležité, zda došlo ke snížení populace zvláště chráněného druhu. Pro posouzení protiprávnosti je relevantní pouze to, zda bylo nebo nebylo nedovoleně zasaženo do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha. Jde tedy o tzv. delikt ohrožovací. V daném případě šlo o pokácení stromů, kde holubi často hnízdili, a to v období, kdy zimovali mimo území ČR. K usmrcení holubů tedy nedošlo, ale k zásahu do jejich přirozeného vývoje ano.

K tomu pak soud dodává, že cílem § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny není omezovat podnikatele při jejich činnosti v přírodě a vyloučit tak jakékoliv zásahy do přírody, ale má přírodu a krajinu ochránit před možnými necitlivými zásahy. Ačkoliv taková úprava může vlastníkům a podnikatelům připadat nadměrně omezující a mnohdy jim vskutku i jistá úskalí přináší, nelze jen proto její existenci považovat za zbytečnou.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu