Regulace plavby plavidel obecní vyhláškou

Regulace plavby plavidel obecní vyhláškou

Ústavní soud nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 3/17, zrušil obecně závaznou vyhlášku města Brna, která zakazovala plavbu malých plavidel na konkrétně vymezených úsecích Brněnské přehrady.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Obec při vydávání obecně závazných vyhlášek nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, nebo otázky, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného či soukromého, překrývají-li se předmět a cíl obojí regulace. Z toho vycházel Ústavní soud, když nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 3/17, zrušil obecně závaznou vyhlášku města Brna, která zakazovala plavbu malých plavidel na konkrétně vymezených úsecích Brněnské přehrady.

Plavbu na účelových vodních cestách upravuje mj. vyhláška ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., která na Brněnské přehradě umožňuje plavbu pouze určitým malým plavidlům. Vyhláška města Brna tuto plavbu dále omezila na konkrétní místa a čas s odůvodněním, že se snaží předejít narušování veřejného pořádku a ohrožení zdraví a majetku osob, a že chce vytvořit příznivé podmínky pro užívání vodní nádrže pro amatérský a profesionální sport. Ústavní soud však konstatoval, že tyto cíle se překrývají s cíli sledovanými zákony a prováděcími předpisy (zejm. zákon o vnitrozemské plavbě a zákon o vodách) a brněnskou vyhlášku zrušil. Nebyl přijat názor pěti ústavních soudců, že vyhláška zákonným cílům neodporovala, ale toliko je konkretizovala se znalostí místních poměrů.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

lodní doprava

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze