Res iudicata ve správním řízení

Právní zásada, podle níž není třeba rozhodovat znovu, pokud byla již jednou věc rozhodnuta (latinsky "res iudicata"), se uplatní ve správním řízení pouze v omezeném rozsahu, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu z 30. ledna 2019, sp. zn II. ÚS 752/18.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V projednávaném případě šlo o to, že katastrální úřad v minulosti zamítl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a o několik let později byl tento návrh (totožný) podán znovu, přičemž proti zamítnutí byla tentokrát podána žaloba. Ačkoliv po věcné stránce bylo možno žalobě vyhovět, právním problémem se v tomto řízení stala otázka, zda mohou soudy vůbec věcně přezkoumávat záležitost, o které katastrální úřad v podstatě už jednou pravomocně rozhodnul.

Podle § 48 odst. 2 správního řádu "přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou". Podle odborné literatury se tak překážka věci rozhodnuté vztahuje pouze na pozitivní rozhodnutí (tj. takové, kterým bylo přiznáno určité právo) a nikoliv negativní (tj. zejm. nevyhovění žádosti). Správní řád tedy nebrání tomu, aby správní orgán po zamítnutí první žádosti rozhodl o nové žádosti téže osoby v téže věci znovu a třeba i jinak. Tak tomu bude obzvláště v situaci, kdy v mezičase došlo ke změně podmínek. Na druhou stranu Ústavní soud připomíná, že někdy může jinému posouzení žádosti bránit princip právní jistoty a ochrana oprávněných zájmů třetích osob, což jsou principy, ke kterým správní orgán musí při svém rozhodování také přihlížet.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

res iudicata

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 3 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články