Res iudicata ve správním řízení

Právní zásada, podle níž není třeba rozhodovat znovu, pokud byla již jednou věc rozhodnuta (latinsky "res iudicata"), se uplatní ve správním řízení pouze v omezeném rozsahu, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu z 30. ledna 2019, sp. zn II. ÚS 752/18.

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

V projednávaném případě šlo o to, že katastrální úřad v minulosti zamítl návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a o několik let později byl tento návrh (totožný) podán znovu, přičemž proti zamítnutí byla tentokrát podána žaloba. Ačkoliv po věcné stránce bylo možno žalobě vyhovět, právním problémem se v tomto řízení stala otázka, zda mohou soudy vůbec věcně přezkoumávat záležitost, o které katastrální úřad v podstatě už jednou pravomocně rozhodnul.

Podle § 48 odst. 2 správního řádu "přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou". Podle odborné literatury se tak překážka věci rozhodnuté vztahuje pouze na pozitivní rozhodnutí (tj. takové, kterým bylo přiznáno určité právo) a nikoliv negativní (tj. zejm. nevyhovění žádosti). Správní řád tedy nebrání tomu, aby správní orgán po zamítnutí první žádosti rozhodl o nové žádosti téže osoby v téže věci znovu a třeba i jinak. Tak tomu bude obzvláště v situaci, kdy v mezičase došlo ke změně podmínek. Na druhou stranu Ústavní soud připomíná, že někdy může jinému posouzení žádosti bránit princip právní jistoty a ochrana oprávněných zájmů třetích osob, což jsou principy, ke kterým správní orgán musí při svém rozhodování také přihlížet.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři