Záležitosti republikového významu v územním plánu obce

Záležitosti republikového významu v územním plánu obce

Obec je oprávněna svým územním plánem regulovat i záležitosti republikového významu, a to za stejných podmínek jako záležitosti nadmístního významu.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 88/2016 pojem „záležitosti republikového významu“ představuje podmnožinu záležitostí nadmístního významu. Obec je tedy oprávněna svým územním plánem regulovat i záležitosti republikového významu, a to za stejných podmínek jako záležitosti nadmístního významu, tj. pokud nejsou řešeny v územně plánovací dokumentaci vyššího stupně a pokud to krajský úřad svým stanoviskem nevyloučí.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

územní plán

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze