Data v cloudu nejsou chráněna advokátním tajemstvím

Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2014, sp. zn. Nt 615/2014, mohou být klientská data advokátů uložená v cloudu zabavena i bez předchozího souhlasu advokátní komory či soudu.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Váhy, soud, spravedlnost.
Foto: Fotolia

Dle § 85b trestního řádu při provádění domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, pokud se zde mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, je orgán provádějící úkon povinen vyžádat si souhlas České advokátní komory. Odmítne-li zástupce Komory souhlas udělit, lze souhlas zástupce Komory nahradit rozhodnutím soudu. Soud udělí souhlas, dojde-li k závěru, že listiny neobsahují skutečnosti, o nichž je dotčený advokát povinen zachovávat mlčenlivost.

V dané věci šlo o prohlídku Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality v úschovně datových serverů společnosti, která poskytovala správu datových úložišť advokátní kanceláře UNI LEGAL. Zástupci advokátní kanceláře žádali v souladu s trestním řádem poskytnutí součinnosti České advokátní komory, která následně neudělila souhlas orgánům činným v trestním řízení k seznámení se s obsahem dat z datových úložišť z důvodu nemožnosti vyloučení porušení práv třetích stran.

Podle městského soudu v Praze však ze spisového materiálu žádným způsobem nevyplývá, že se mělo jednat o prohlídku jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii. Jednalo se o úložiště serverů externí účetní společnosti, tedy místo, které ze své povahy není místem, kde advokát vykonává advokacii. V případě, že by měl § 85b TŘ chránit rovněž "jiný prostor, pokud se zde mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti", nebyl by důvod, aby toto ustanovení obsahovalo podmínku "v nichž advokát vykonává advokacii". Takový přístup by znamenal příliš extenzivní výklad tohoto ustanovení a bezbřehou ochranu povinnosti mlčenlivosti, což by nakonec vyústilo v bezbrannost orgánů činných v trestním řízení vůči případným obstrukčním jednáním, řekl soud.

Jinými slovy, dle městského soudu souhlas České advokátní komory nebyl třeba, jelikož se nejednalo o místo výkonu advokacie. Prostory sloužící k úschově datových serverů totiž místem výkonu advokacie není.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu