K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování

Dnes vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2019 Sb. stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k překladům trestních příkazů do cizího jazyka.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Ústavní soud, daňový balíček
Foto: Fotolia

Ústavní soud shledal rozpor ve svojí judikatuře týkající se právních následků nepřeložených trestních příkazů a proto vydal toto stanovisko:

I. Orgány činné v trestním řízení jednají (formou tzv. jiného zásahu) v rozporu s čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 38 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba za podmínek zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu obviněnému doručen.

II. Stejně tak je neústavním zásahem orgánů činných v trestním řízení, spojují-li právní účinky doručení takového trestního příkazu se vzdáním se práva podat odpor osobou, proti které byl vydán, když ta předtím v průběhu trestního řízení prohlásila, že neovládá český jazyk, a nebyla vzhledem ke své specificky zranitelné pozici dostatečně poučena o významu vzdání se tohoto práva, popř. jí toto poučení nebo obsah trestního příkazu nebyly náležitě přetlumočeny.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články