Menu

Judikatura

Použití odposlechů v dalších trestních řízeních

JudikaturaTrestní právoMgr. Martin Eliášek08.05.2016
Mgr. Martin Eliášek08.05.2016

Nejvyšší soud se v usnesení sp. zn. 8 Tdo 109/2014 zabývá možností použití odposlechů v jiném trestním řízení, než v rámci něhož bylo původně nařízeno, a to mj. s ohledem na novelizaci § 88 odst. 1 trestního řádu, jenž vymezuje trestnou činnost pro kterou lze odposlechy nařídit.

Policista byl vyšetřován ve věci podezření z účasti na zločinném spolčení a v rámci vyšetřování mu byly odposlouchávány telefony. Ačkoliv se nepodařilo zločinné spolčení ani jinou trestnou činnost podezřelých osob prokázat, bylo v odposlechu zaznamenáno s případem nesouvisející zneužití pravomoci veřejného činitele a podplácení. Na základě těchto odposlechů bylo pak zahájeno trestní stíhání týkající se těchto trestných činů. Klíčovou otázkou se pak stalo, zda lze odposlechy použít i v tomto jiném trestním řízení.

Podmínkou pro to, aby mohl být odposlech užit jako důkaz, musí být nejprve splněno, že se řízení vede pro trestný čin, který je uveden v § 88 odst. 1 trestního řádu. Toto ustanovení však bylo k 1.1.2012 (tj. v době mezi pořízením odposlechu a zahájením trestního stíhání) novelizováno a změna spočívala v rozšíření výčtu trestných činů, kvůli kterým lze odposlech nařídit. Logickou obranou tedy bylo poukázat na to, že pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele nebylo možné před 1.1.2012 odposlech nařídit a jde tedy o důkaz pro tento trestný čin nepoužitelný. Nejvyšší soud se k této námitce postavil tak, že nelze zaměňovat podmínky, za kterých je možné vydat příkaz k odposlechu, s podmínkami, za kterých je možné tento důkaz užít; a pro užití důkazu platí právní úprava účinná v době, kdy se důkaz provádí.

Další obrannou námitkou bylo, že řízení, v němž byly odposlechy nařízeny, již bylo pravomocně skončeno (odložením). K tomu Nejvyšší soud konstatoval, že obsah záznamu odposlechů slouží jako podklad pro další vedení trestního stíhání, v němž teprve jsou skutečnosti, které jsou v odposleších zaznamenány, prověřovány a objasňovány. Proto použití odposlechů jako důkazu v jiné trestní věci nemůže bránit skutečnost, že řízení, ve kterém byly odposlechy povoleny, se již nevede, nebo že právní kvalifikace, která vedla k povolení odposlechů, se na základě provedeného dalšího dokazování neprokázala a obviněný nebyl takovým trestným činem vůbec uznán vinným.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
100%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři