Zařazování obviněných do jednotlivých typů věznic

Jedním z aktuálních problémů řešených teorií trestního práva a penitenciaristikou je otázka zařazování odsouzených do jednotlivých typů věznic. Komentář k usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 8 Tdo 1037/2013.

Foto: Fotolia

Usnesení ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 8 Tdo 1037/2013

Jak prokazují poznatky shrnuté přehledně na odborné konferenci Perspektivy a současnost českého vězeňství, která se konala v listopadu 2013 v rámci Pražského právnického podzimu, v centru pozornosti stojí záměr vyjadřovaný heslem: O vině a trestu nechť rozhoduje soud, ale o způsobu výkonu trestu Vězeňská služba! (D. Volák). Dosažení tohoto cíle je podmíněno přechodem na nový systém vězeňství. Jak uvádí na téže konferenci plk. PhDr. Pavel Horák, ředitel odboru výkonu vazby a trestu GŘ Vězeňské služby ČR: "Jedná se o to, že se první tři typy věznic, dohled, dozor a ostraha, sloučí do jednoho typu, což bude věznice. Nejvyšší, čtvrtý typ - zvýšená ostraha - bude věznicí s nejvyšší ostrahou. Budeme mít tedy dva typy věznic, přičemž o umístění odsouzeného do těchto typů věznic bude stále rozhodovat soud, jeho rozhodovací pravomoc zůstane zachována. Ale mezi těmi prvními třemi typy bude rozhodovat o přemisťování odsouzených Vězeňská služba. To je stručné vyjádření podstaty." Jedním z nástrojů, které mohou v tomto ohledu sehrát významnou roli a odstranit řadu obtíží souvisejících s hledáním kritérií, podle nichž by se zařazování odsouzených do věznic mělo řídit a korigovat (což dosud je výhradní doména soudu), je tzv. souhrnná analýza rizika potřeb odsouzených (SARPO). Uváděné rozhodnutí se dotýká právě kriteriální stránky soudní úvahy o možnosti a vhodnosti použití stávající výjimky pravidel pro zařazování obviněných do jednotlivých typů věznic podle § 56 odst. 2 tr. zákoníku. Jeho zajímavost tkví mj. právě v tom, že ukazuje mnohovrstevnatou povahu těchto úvah (jejich nezbytnou komplexnost). Doporučení hodnou se tak jeví zvýšená pozornost moderním metodám penitenciární práce, které by navíc znamenaly žádoucí odbřemenění soudů.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články