Ústavní právo | Mgr. Martin Eliášek | 25.07.2017 Také v kategorii:
Správní právo

Libovůle při nařizování uzávěrek

Libovůle při nařizování uzávěrek

Ústavní soud se v nálezu, sp. zn. Pl. ÚS 21/16, zabýval zneužitelností § 24 zákona o pozemních komunikacích, podle kterého může správní orgán dočasně omezit obecné užívání pozemní komunikace částečným či úplným uzavřením, čímž může být zabráněno shromáždění, které bylo řádně nahlášeno, bez toho, aby bylo zakázáno.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Návrh na zrušení předmětného usnesení přišel ze Senátu poté, co bylo uzavřeno Hradčanské náměstí v souvislosti s návštěvou prezidenta Čínské lidové republiky, čímž bylo efektivně zabráněno řádně nahlášenému shromáždění jeho odpůrců. Šlo tak prý o obcházení shromažďovacího zákona.

Ústavní soud však tento konkrétní případ zneužití neřešil, zabýval se paragrafem 24 obecně, přičemž jeho protiústavnost neshledal. Toliko správní orgány instruoval, že při správním uvážení, zda komunikaci uzavřít či nikoliv, je třeba vážit zájem navrhovatele uzavírky s jinými v úvahu připadajícími zájmy a zejm. musí šetřit základních práv. Pokud takto správní orgány nepostupují, je třeba toto porušení řešit opravnými prostředky a správními žalobami; nikoliv zrušením předmětného ustanovení. Obecním úřadům tak toto právo nadále zůstává a doufejme, že Ústavní soud nebude brzy muset řešit další exces.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

shromáždění

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze