Ústavní právo | Mgr. Martin Eliášek | 20.04.2015 Také v kategorii:
Ostatní

NSS akceptoval Sudetoněmecké krajanské sdružení

Dne 3. 3. 2015 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí čj. 8 As 67/2014-69, kterým definitivně zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra nezaregistrovat Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, čímž došlo k jeho registraci ze zákona.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Problém pro ministerstvo představoval především název sdružení, který v historickém kontextu představoval paralelu se sudetoněmeckými spolky a je tak schopen vyvolávat nesnášenlivost a nenávist. Městský soud však toto rozhodnutí třikrát zrušil pro nepřezkoumatelnost. Nejvyšší soud k tomu dále uvádí, že řízení o registraci podle zákona o sdružování občanů nebylo založeno na povolovacím principu a registraci lze odmítnout pouze z důvodů uvedených v § 8 zákona o sdružování občanů, tedy pokud by to bylo nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.

Ačkoliv Nejvyšší správní soud shledal, že deklarace v čl. 3 stanov sdružení (odsouzení etnických čistek po druhé světové válce, odmítání některých Benešových dekretů) jsou nepochybně kontroverzní, provokativní a společensky velmi citlivé, hlásání těchto myšlenek samo o sobě neodůvodňuje zásah do sdružovacího práva. Naopak, předmětný zásah do ústavně zaručeného práva sdružovat se omezoval názorovou pluralitu, která je základním znakem demokratické společnosti.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

občanské sdružení

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články