Menu

Judikatura

Občanství a bezpečnost státu

JudikaturaÚstavní právoMgr. Martin Eliášek24.11.2016
Mgr. Martin Eliášek24.11.2016

Pokud v řízení o udělení občanství vydá zpravodajská služba nebo policie negativní stanovisko (tj. že žadatel ohrožuje bezpečnost státu), nemá žadatel možnost se s tímto stanoviskem seznámit, potvrdil Ústavní soud.

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/16 potvrdil, že když v řízení o udělení občanství vyjde na základě stanoviska policie nebo zpravodajské služby (obsahujícího utajované informace) najevo, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu (jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty) pak se toto stanovisko nestává součástí spisu a v odůvodnění se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Navíc taková stanoviska nejsou ani soudně přezkoumatelná.

Podle Ústavního soudu se zde sleduje legitimní cíl, kterým jsou bezpečnostní zájmy státu. Z tohoto důvodu je třeba omezit právo jedince na řádné odůvodnění rozhodnutí a právo seznámit se s podklady rozhodnutí. Je to v souladu s Evropskou úmluvou o státním občanství, neboť vysvětlující zpráva Rady Evropy k této úmluvě uvádí, že se u rozhodnutí, týkajících se národní bezpečnosti, uvádí pouze minimum informací.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři