Ústavní právo | Mgr. Martin Eliášek | 26.06.2017 Také v kategorii:
Správní právo

Poskytování právních analýz II.

Poskytování právních analýz II.

Dříve jsme vás informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp.zn. 3 As 159/2015), podle něhož nelze na základě žádosti o informaci poskytnout právní analýzu, pokud to výslovně neumožňuje smlouva, na základě níž byla tato analýza zpracována. Nálezem Ústavního soudu, sp.zn. IV. ÚS 3208/16, bylo však toto rozhodnutí zrušeno.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ústavní soud argumentoval tím, že soudy nedostatečně posoudily konflikt práva na informace a práva na ochranu výsledků tvůrčí činnosti. Konkrétně se soudy vůbec nezabývaly tím, zda by poskytnutí požadované analýzy s ohledem na její obsah skutečně zasáhlo do autorských práv jejich autora. Ústavní soud mj. nepřímo vznesl otázku, zda právní analýza vůbec naplňuje znaky autorského díla. Na tyto otázky však nález neodpovídá a toliko vrací věc k dalšímu řízení u krajského soudu s tím, že je třeba se více zabývat principem proporcionality. Na výsledek kauzy si tedy budeme muset počkat…

Odůvodnění ústavního soudu si můžete přečíst zde

autorské právo právo na informace

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze