Ústavní právo | Mgr. Martin Eliášek | 04.10.2016 Také v kategorii:
Správní právo

Poslaneckou sněmovnu lze žalovat pro nečinnost

Poslaneckou sněmovnu lze žalovat pro nečinnost

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může být Poslanecká sněmovna žalována, pokud je nečinná.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ač je Poslanecká sněmovna primárně orgánem moci zákonodárné, může být i nositelem rozhodovacích pravomocí v oblasti veřejné správy. Není tedy vyloučeno, aby v některých případech vystupovala též v roli správního orgánu. A v takových případech připadá v úvahu i žaloba proti nečinnosti správního orgánu jako prostředek ochrany proti nečinnosti Poslanecké sněmovny.

V současné věci šlo o vrácení již zaplacené pořádkové pokuty. V takovém případě vystupuje Poslanecká sněmovna jako správce daně v řízení o vrácení přeplatku na dani. Pražský městský soud tak uložil Poslanecké sněmovně povinnost vydat rozhodnutí o vrácení přeplatku a toto rozhodnutí bylo přes kasační stížnost Poslanecké sněmovny potvrzeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp zn. 3 As 103/2016.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

poslanecká sněmovna

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze