poslanecká sněmovna

Novela zákoníku práce schválena – co se ještě měnilo a na co je třeba se nejdříve zaměřit
Práce přesčas

Novela zákoníku práce schválena – co se ještě měnilo a na co je třeba se nejdříve zaměřit

Po poměrně živých diskuzích a velkém množství pozměňovacích návrhů se konečně můžeme těšit na dlouho očekávanou novelu zákoníku práce, jejímž cílem je transpozice směrnic EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

Kolektiv autorů
Novela zákoníku práce konečně v cíli!
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Novela zákoníku práce konečně v cíli!

Dne 12. září Poslanecká sněmovna po dlouhých peripetiích konečně schválila návrh novely zákoníku práce. K jejímu uvedení v život tak už schází jen podpis prezidenta republiky. Pokud vše půjde podle očekávání, první a převážná část novely by měla nabýt účinnosti od 1. října, zbytek pak od 1. ledna 2024.

Kolektiv autorů
K povinnosti provozovatele přijímat hotovostní platby
Zastavení již skončené exekuce

K povinnosti provozovatele přijímat hotovostní platby

V roce 2023 se často v zahraničí setkáváme s tím, že například v kavárnách není možno zaplatit hotovostí, ale pouze bezhotovostním způsobem. Důvodů, proč by provozovatelé chtěli umožnit placení pouze bezhotovostním způsobem je mnoho, zejména rychlost a pohodlnost pro zákazníky i provozovatele, někteří zákazníci již u sebe hotovost nenosí nebo jde o hygienické důvody (to bylo zřejmé obzvláště v době pandemie).

Kolektiv autorů
Vláda schválila změnu pravidel pro oddlužení
Novela exekučního řádu

Vláda schválila změnu pravidel pro oddlužení

Dne 21. června 2023 byl usnesením vlády České republiky č. 443/2023 schválen Ministerstvem spravedlnosti předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“ a zákon č. 182/2006 Sb. dále jen „IZ“), který byl poté předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání a následně dne 30. června 2023, jakožto sněmovní tisk 491/0, rozeslán jednotlivým poslancům.

Filip Hainz