Menu

Judikatura

Povinnost školy zajistit výuku náboženství

JudikaturaSprávní právoÚstavní právoMgr. Martin Eliášek19.05.2016
Mgr. Martin Eliášek19.05.2016

Žáci základní školy a jejich rodiče žalovali školu za zrušení výuky nepovinného předmětu náboženství Církve římskokatolické.

Podle školského zákona se ve veřejných školách vyučuje náboženství, pokud se k němu přihlásí alespoň 7 dětí. Dotyčná základní škola však náboženství Církve římskokatolické nahradila výukou o informačních a komunikačních technologiích a z výuky náboženství se měl stát pouze zájmový kroužek, navíc vedený osobou bez příslušnosti k Církvi římskokatolické. Škola se žalobě bránila tím, že výuku zrušit musela, neboť nebyla schopná nalézt vhodného vyučujícího a to ani s pomocí Arcibiskupství pražského.

Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 5 As 65/2015 řešil otázku, za jakých podmínek má škola povinnost zabezpečit výuku náboženství. Zatímco krajský soud akceptoval obranu školy a prohlásil, že škola je povinna zajistit výuku náboženství pouze pokud má k dispozici k tomu kvalifikovaného učitele, Nejvyšší správní soud tuto povinnost školy vnímá více absolutně. Nárok dětí na to, aby jim byla výuka náboženství umožněna, nepřímo vyplývá ze svobody náboženského vyznání zaručené Listinou základních práv a svobod a Evropskou úmluvou o základních lidských právech. Jakmile se na škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí přihlásí alespoň 7 žáků k výuce náboženství církve a náboženské společnosti k tomu oprávněné, pak mají tito žáci nárok, aby jim škola výuku nepovinného předmětu náboženství zabezpečila. Škola tuto povinnost nemůže podmiňovat svou neochotou či neschopností získat osobu k výuce.

Nejvyšší správní soud vyvrací názor, že škola má pouze povinnost pokusit se o zajištění vyučujícího a o nezákonný zásah by se jednalo pouze v případě, kdy by konání či nekonání ředitele školy svědčilo o snaze zmařit výuku náboženství. Podle soudu o nezákonný zásah půjde vždy, leda by škola prokázala, že výuku nemohla zabezpečit z důvodů, které nemohla ovlivnit, tj. buď proto, že byly zcela nezávislé na její vůli (např. náhlé úmrtí či pracovní neschopnost vyučujícího) nebo že byly způsobeny neochotou nebo nemožností na straně církve, která měla osobu k výuce zabezpečit.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Mgr. Martin Eliášekprávník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři