Příkaz k domovní prohlídce

Před vydáním příkazu k domovní prohlídce je nutno pečlivě zkoumat, zda jsou pro její nařízení splněny všechny zákonné podmínky. Obecný soud musí své rozhodovací důvody v odůvodnění příkazu zřetelně vyložit. Komentář k rozhodnutí Ústavního soudu ČR - Nález ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13

Platnost prodeje pozemků u dejvického nádraží
Foto: Fotolia

Nález ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13

Domovní prohlídka jako veřejnou mocí nařízené porušení domovní svobody je mimořádně závažným zásahem do konstitucionálně střežených a garantovaných svobod občana. Proto podmínky pro takový krok je třeba vykládat velmi přísně (Ústavní soud zdůrazňuje nutnost splnění všech zákonných podmínek a zakazuje jejich formální posuzování). Významnou roli hraje dodržení dvou principů: zásady informovanosti (její součástí je řádné odůvodnění rozhodnutí o nařízení domovní prohlídky) a principu proporcionality (přiměřenosti). V předkládaném nálezu Ústavního soudu se sice zdůrazňuje specifický význam uplatnění tohoto kritéria v rané fázi trestního řízení, kdy ještě nebylo zahájeno trestní stíhání pachatele, podle našeho názoru však, ač je opřen o citaci rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, není takový akcent příliš přiléhavý (nařízení domovní prohlídky v takové situaci je samozřejmě společensky velmi citlivé, ale nedodržení výše uvedených zásad v jiné fázi není možno posuzovat o nic shovívavěji). Rozhodující roli pro posouzení přiměřenosti aplikace trestněprávního institutu domovní prohlídky, jak trefně podotýká soud, hraje vyhodnocení trestním právem chráněného zájmu (závažnost deliktu, pro který je vedeno trestní řízení), jenž koliduje se svobodou v podobě prostorové dimenze soukromí, jakož i zhodnocení relevance toho, co je hledáno, pro zajištění ochrany kolidujícího statku.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články