Prodloužení nouzového stavu je neústavní

Městský soud v Praze rozhodl, že nouzový stav vyhlášený dne 14. 2. není v souladu s Ústavou.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Neústavní nouzový stav
Foto: Fotolia

Městský soud v Praze 23. února ve věci sp. zn. 17 A 126/2020 rozhodl, že nouzový stav vyhlášený dne 14. 2. usnesením vlády č. 125, publikovaným pod číslem 59/2021 Sb. není v souladu s Ústavou.

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Přitom s dalším prodloužením nouzového stavu nevyslovila Poslanecká sněmovna souhlas.

Usnesení vlády, kterým byl vyhlášen nouzový stav, který nebyl Poslaneckou sněmovnou prodloužen, se nijak (pouze daty) neliší od aktuálního usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Důvody vyhlášení obou nouzových stavů jsou formulovány zcela totožně ("z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky"). Z toho soud dovodil, že nejde o nový nouzový stav, ale o faktické pokračování nouzového stavu a to proti vůli Poslanecké sněmovny, která s pokračováním tohoto nouzového stavu nevyslovila souhlas. 

Podle soudu se nemohla ani zásadně změnit skutková situace mezi schůzí Poslanecké sněmovny 11. 2. a jednáním vlády 14. 2. a proto rozhodl, že opakované vyhlášení nouzového stavu odporuje ústavnímu pořádku.

Soud se vyjadřuje i k tomu, že o vyhlášení nouzového stavu byla vláda požádána hejtmany. Takováto žádost však není žádným novým věcným důvodem ani novou situací (tou by mohlo být např. zhoršení pandemie), ale toliko nezávazným procedurálním krokem. Na vyhlášení nouzového stavu není nárok a je na vládě, jak s touto žádostí naloží. Přitom podle čl. 68 odst. 1 Ústavy je vláda odpovědna Poslanecké sněmovně (nikoliv hejtmanům). Městský soud dále poznamenává, že ani usnesení Poslanecké sněmovny z 18. 2., kterým se ruší nouzový stav ... nejpozději k 27.2.2021 nenapravuje protiústavnost jeho vyhlášení.

Celý text rozhodnutí č.j. 17 A 126/2020-84

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články